SVEDOK InternetBroj 1208.

Poseta
5905508


          Redakcija Pretplata Marketing Tekstovi tekst Iz starih brojeva Mali oglasi

Pretplata za nasu zemlju

3 meseca

1000 din

6 meseci

1700 din

1 godina

3000 din

Pretplata se uplacuje na ziro racun broj:
205-13781-67
MELON D.O.O., Beograd, Svetogorska 22/6
Pretplata za nedeljnik Svedok

Pretplata za inostranstvo

Vozom

6 meseci

120 EUR

 

1 godina

200 EUR

Avionom

6 meseci

160 EUR

 

1 godina

300 EUR

ili protivvrednost ostalih valuta

Uplate za inostranstvo slati na:
INTERMEDLARY:
DEUTCHE BANK AGFRANKFURT AM MAIN,
FR GERMANY
SWIFT:DEUTDEFF

ACCOUNT WITH:
/ 935966200 - EUR KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD, SV. SAVE 14
11000 BELGRADE, FR YUGOSLAVIA
SWIFT CODE:KOBBYUBG

BENEFICIARY CUSTOMER:
/ 06975038
MELON D.o.o. BEOGRAD
Svetogorska 22/ VI

Fotokopiju uplate poslati na adresu redakcije

H=70 ·="simag”

          Redakcija Pretplata Marketing Tekstovi tekst Iz starih brojeva Mali oglasi

Designed by Ivan Markovic - XENOX