SVEDOK InternetBroj 1208.

Poseta
5905567


          Redakcija Pretplata Marketing Tekstovi tekst Iz starih brojeva Mali oglasi

Cenovnik komercijalnih oglasa

Marketing:
011/3236-216

INTERNET CENOVNIK SE PERIODIČNO AŽURIRA
PRE UPLATE PROVERITI CENOVNIK

 

PERIODIKA: List izlazi dvonedeljno, utorkom
OBIM: 36 strana (4 premazne, 16 kolor)


PRVA STRANA: dimenzije 57x57 - 500 evra
(protivvrednost u dinarima) plus PDV

POSLEDNJA STRANA:
1/1(samo cela - kolor), 160.000 dinara + PDV

UNUTRAŠNJE STRANE:

1/1

1/2

1/2

1/4

1/8

kol 100.000
c/b 80.000 din

kol 60.000
45.000 din

kol 60.000
45.000 din

kol 35.000
25.000 din

kol 20.000
15.000 din

236x293 mm

236x145 mm

116x293 mm

116x145 mm

116x70 mm

  • Ekonomske reportaže uvecavaju se za 20%
  • U slučaju trajnijeg oglašavanja u listu redakcija odobrava popust
  • Pripremljen oglas mozete predati u PDF formatu
  • Predati i odštampani primerak


Naručilac plaća i porez od 20%
Uplate na žiro racun: 205-13781-67
INTERNET CENOVIK SE PERIODIČNO AŽURIRA
PRE UPLATE PROVERITI CENOVNIK
          Redakcija Pretplata Marketing Tekstovi tekst Iz starih brojeva Mali oglasi

Designed by Ivan Markovic - XENOX